O FUNDACJI
Aktualności

Nieodpłatny dostęp do leków dla pacjentów 75+ – działania fundacji

Data publikacji: 1 lutego 2021

Fundacja MY Pacjenci prowadzi działania mające na celu umożliwienie pacjentom powyżej 75 roku życia uzyskania recepty na leki wpisane na listę leków bezpłatnych podczas każdej wizyty lekarskiej, niezależnie od miejsca jej odbywania (lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści).  


Aktualizacja – styczeń 2021

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia z początkiem roku 2021 lekarze specjaliści otrzymali możliwość przepisywania bezpłatnych leków pacjentom, którzy ukończyli 75 rok życia.

Problem okazuje się jednak konieczność każdorazowego nadawania lekarzowi dostępu do historii choroby zapisanej na Internetowym Koncie Pacjenta. W grupie pacjentów 75+ nie jest to powszechnie wykorzystywane narzędzie (wymaga dostępu do internetu i umiejętności poruszania się w nim). MZ nie przewidziało okresu przejściowego lub innych rozwiązań wpierających pacjentów wykluczonych cyfrowo.

Fundacja MY Pacjenci zgłosiła problem do Rzecznika Praw Pacjenta, który wystąpił w imieniu pacjentów do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o umożliwienie wszystkim pacjentom powyżej 75 roku życia dostępu do należnych im ustawowo bezpłatnych leków.

Będziemy nadal monitorować sytuację.

 


Działania podejmowane w 2020 r.

Leki z tzw. listy „S” przepisać może:

  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept,
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa);

Wobec stale rosnącego ograniczenia dostępności do świadczeń na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, o czym informujemy na bieżąco, oraz konieczności zapewnienia ciągłości procesu terapeutycznego u pacjentów, przyspieszenie prac nad zmianami nabiera szczególnego znaczenia.

Zgodnie z ostatnim komunikatem MZ, opóźnienie wynika z braku dostosowania przez dostawców oprogramowania systemów gabinetowych a planowany termin uruchomienia funkcjonalności nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r.

Poniżej przestawiamy kolejne podejmowane przez Fundację kroki:

  1. Pismo skierowane do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
  2. Odpowiedź Ministerstwa 
  3. Pismo do MZ o więcej informacji
  4. APEL_organizacji pacjenckich
  5. Spotkanie on-line z Min. Anną Goławską
  6. Pismo z podsumowaniem ustaleń

 

 


 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Konkurs „Lider Pacjentocentryzmu”...

Fundacja MY PACJENCI świętuje swoje 10-lecie...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427