PROJEKTY
Audyt społeczny NPPN

Audyt społeczny NPPN

Fundacja MY Pacjenci w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, Alivia – Fundacją Onkologiczną Osób Młodych oraz Icelandic Cancer Society realizowały w okresie maj 2015 – kwiecień 2016 roku projekt pt. „Audyt społeczny narodowego programu profilaktyki nowotworowej”. Projekt współfinansowany był z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji (www.ngofund.org.pl).

Celem audytu społecznego było postawienie diagnozy dotyczącej przyczyn nieskuteczności realizowanych dotychczas narodowych programów profilaktyki nowotworowej oraz w nawiązaniu do tej diagnozy-zaproponowanie nowej strategii komunikacji społecznej oraz narzędzi tej komunikacji. W ramach projektu przeprowadzono analizę praktyk stosowanych w ośrodkach w Polsce o najwyższej i najniższej zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne oraz opracowanie rekomendacji dla resortu zdrowia, które przełożą się na zwiększenie skuteczności programów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i raka piersi. W projekcie wskazano najlepsze praktyki stosowane w Polsce i za granicą (dzięki współpracy z Icelandic Cancer Society).

Był to pierwszy tego typu społeczny audyt dotyczący tematyki zdrowia publicznego. Pokazuje on, że organizacje pacjenckie i pozarządowe są dla lekarzy i administracji publicznej pełnowartościowym partnerem  społecznym.

Projekt prezentuje nowatorskie podejście, w którym do tworzenia programów profilaktyki nowotworowej zaprasza się nie tylko decydentów i realizatorów działań, lecz również bierze się pod uwagę perspektywę i oczekiwania kobiet – adresatów tych badań. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Jako element nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w celu zmiany jego funkcjonowania zaproponowano strategię komunikacji społecznej.

Nowatorstwo projektu polega na uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań pacjentek w planowaniu działań komunikacyjnych.

Raport z audytu „Czy zależy nam na zdrowiu kobiet?” dostępny jest: (link do raportu z audytu, na tej stronie)

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427