PROJEKTY
CHOROBY NIE CZEKAJĄ

CHOROBY NIE CZEKAJĄ

W ramach projektu CHOROBY NIE CZEKAJĄ NA KONIEC PANDEMII zespół ekspertów składający się z autorytetów medycznych w partnerstwie z Fundacją MY PACJENCI apeluje do pacjentów by nie zwlekali z leczeniem chorób przewlekłych, nie ignorowali niepokojących objawów, nie stosowali „samoleczenia” i z niepokojącymi objawami w pierwszej kolejności zgłaszali się do lekarzy POZ. Zwraca się także do decydentów, by w czasie pandemii wspierali i tworzyli warunki do diagnostyki i leczenia innych chorób niż covid19 oraz objęli szczególna opieką pacjentów z COVID19 w stanach wymagających interwencji.


POZNAJ REKOMENDACJE ZESPOŁU

CHOROBY NIE CZEKAJĄ NA KONIEC PANDEMII


 

Zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Bolesława Samolińskiego, Kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM powołany został 3 sierpnia br. 

 W jego skład weszli:

prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego, alergolog. Przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Kierownik Katedry Zdrowia publicznego i środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przewodniczący zespołu.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, reumatolog Kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reuymatologicznego

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, internista. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog. Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Oddziału Elektrokardiologii UCK WUM.

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne (I wice-prezes), Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, onkolog. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, neurolog. Kierownik Kiniki Neurologii SP CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, specjalistka medycyny rodzinnej Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, chirurg. Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych UJ C M. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, internista, kardiolog. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, gastroenterolog, internista. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego.

dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, okulista. Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu medycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

dr hab. n. med. Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny. Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań w nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości w tle COVID-19. Z punktu widzenia praktyków wielu specjalizacji, Zespół będzie starał się rozwijać i promować partnerstwo z organizacjami pacjenckimi, wspólnie opracowywać strategie informacyjne adresowane do wszystkich Polaków, dające jednolity, ekspercki przekaz dotyczący istotnych tematów w epidemii oraz rekomendować niezbędne rozwiązania organizacyjne z perspektywy opieki nad pacjentem nie zakażonym i zakażonym COVID-19,  szczególnie w stanach wymagającymi interwencji.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427