O FUNDACJI
Aktualności

Eksperci przygotowali zalecenia dot. opieki nad pacjentami nieCOVID

Data publikacji: 5 maja 2021

Obserwując niepokojący rozwój epidemii COVID-19, w trosce o optymalizację opieki nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, a także tymi, którzy potrzebują tradycyjnej opieki ze względu na typowe nie zakaźne choroby cywilizacyjne, grono ekspertów Continue Curatio zaproponowało Ministrowi Zdrowia następujące propozycje:

 1. Podzielenie systemu opieki zdrowotnej na szpitale covidowe i niecovidowe wg proporcji należnej częstości zachorowań na poszczególne typy schorzeń i konieczności ich niezwłocznego leczenia. Wydaje się, iż w obecnej sytuacji najlepszy byłby model włoski, w którym podczas największego nasilenia epidemii większość szpitali poświęcono zakażeniom SARS-CoV-2, przy pozostawieniu niezbędnej liczby szpitali dla pozostałych chorych. Sugerujemy, aby z tego podziału wyłączyć placówki onkologiczne.
 2. Sugerujemy, aby placówki niecovidowe umiejscowione były głównie w ośrodkach wysokospecjalistycznych, świadczących opiekę zdrowotną w stanach niecierpiących zwłoki. Dotyczy to przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym neurologicznych, ostrych stanów wymagających interwencji chirurgicznej i oddziałów urazowych.
 3. Proponujemy przeprowadzenie inwentaryzacji procedur a co za tym idzie przesunięcie maksymalnie dużej liczby procedur diagnostycznych i terapeutycznych (takich jak, np. wszelkie zabiegi endoskopowe) z opieki szpitalnej do opieki ambulatoryjnej lub jednodniowej. Istnieje wiele procedur realizowanych w trybie hospitalizacji z przyczyn rozliczeniowych, a nie klinicznych. Takie działania pozwolą na ograniczenie liczby zajmowanych łóżek, zwalniając je dla chorych na COVID-19. Dodatkową wartością tego rozwiązania będą niższe koszty opieki i ograniczenie ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego wirusem SARS-CoV-2.
 4. Część procedur, która nie może być uznana za procedury ambulatoryjne winna pozostać postępowaniem w ramach hospitalizacji, jednak inaczej zdefiniowanej i inaczej finansowanej. Dlatego sugerujemy zmianę definicji hospitalizacji w kontraktach NFZ, ograniczając je do kilku- kilkunastu godzinowego pobytu w pomieszczeniach szpitalnych, a co za tym idzie uwolnienie limitów w AOS. Takie działania pozwolą na ograniczenie liczby zajmowanych łóżek, zwalniając je dla chorych na COVID-19 i obniżą koszty opieki. Pozwolą także na ograniczenie ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego wirusem SARS-CoV-2.
 5. W związku z narastającym niedoborem kadr medycznych proponujemy pilne czasowe ograniczenie zakresu wymaganej dokumentacji medycznej, szczególnie w SOR-ach. Pozwoli to na zmniejszenie obciążenia pracowników służby zdrowia obowiązkami pozamedycznymi i ich lepsze wykorzystanie w opiece nad chorymi.
 6. Rekomendujemy wprowadzenie dla szpitali oficjalnego zalecenia dotyczącego powszechnego stosowania szybkich testów w kierunku COVID-19.
 7. Sugerujemy szeroką edukację społeczną w zakresie potrzeby wykonywania, interpretacji i podjęcia odpowiednich zachowań w zależności od wyniku testu COVID-19, jak również dopuszczenie testów w kierunku zakażenia COVID-19 do oficjalnego obrotu aptecznego.

NZEZ CC pisze, że jesteśmy przekonani, iż proponowane rozwiązania przyczynią się do:

 • Usprawnienia i poprawy opieki nad chorymi na schorzenia inne niż COVID-19, 
 • Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu niezakaźnych chorób
  cywilizacyjnych (NCD);
 • Zwiększenia liczby łóżek i poprawy opieki nad chorymi na COVID-19;
 • Obniżenia kosztów systemu opieki zdrowotnej;
 • Zoptymalizowania wykorzystania kadr medycznych;
 • Ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia;
 • Wcześniejszej interwencji medycznej dla osób zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-
  19;
 • Zmniejszenia powikłań i opóźnionych rozpoznań nie tylko wśród chorych na COVID-19.
 • Racjonalizacji rozwiązań, z których część będzie można wprowadzić do systemu opieki
  zdrowotnej po zakończeniu pandemii.
 • Budowania zaufania społecznego

propozycja Zespołu

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Fundacja MY PACJENCI nagrodziła za PACJENTOCENTRZY...

III Konferencja PACJENTOCENTRYZM...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427