MEDIA
Informacje prasowe
4 października 2017

Fundacja MY Pacjenci przedstawia rekomendacje zmian systemowych zwiększających bezpieczeństwo pacjenta. W ramach projektu Razem dla Zdrowia opracowano raport w tym zakresie. Wnioski i rekomendacje przekazane zostały Ministerstwu Zdrowia

Obecne rozwiązania dotyczące odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych nie spełniają oczekiwań ani pacjentów, ani personelu medycznego. Niewielki odsetek spraw zgłaszanych do wojewódzkich komisji kończy się przyjęciem proponowanych odszkodowań. Sprawy sądowe w zakresie błędów medycznych trwają wiele lat i wiążą się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. 

W celu zmiany kultury bezpieczeństwa leczenia w placówkach medycznych na otwartą i transparentną w zakresie zgłaszania zdarzeń medycznych konieczne jest podjęcie jednoczasowo licznych działań systemowych i zmian legislacyjnych, które jeśli zostaną kompleksowo wdrożone i uzyskają społeczne poparcie, mogą w efekcie w krótkim czasie doprowadzić do istotnej poprawy bezpieczeństwa leczenia. Zmiany te poza projektem ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta powinny zostać zaadresowane także w wymagającej nowelizacji ustawie o prawach pacjenta. Potrzebujemy wprowadzenia w Polsce kultury bezpieczeństwa leczenia. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia jest krokiem w tym kierunku, wymaga jednak uzupełnienia o legislację dotyczącą naprawy szkód oraz tworzenia rankingów świadczeniodawców na podstawie rzetelnych danych publicznych na temat zdarzeń medycznych. 

Informacja prasowa do pobrania Informacja prasowa 4 pażdziernik 2017

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427