O FUNDACJI
Aktualności

Fundacja My Pacjenci pyta GIS

Data publikacji: 12 marca 2019

Które placówki medyczne nie spełniają wymogów sanitarnych?

Fundacja My Pacjenci skierowała do GIS pismo z pytaniem o poważne uchybienia w dostosowaniu 164 placówek ochrony zdrowia do wymogów sanitarnych. Fundacja chce poznać listę tych placówek.

W piśmie do GIS fundacja , powołując się na prawo dostępu do danych publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), prosi o przekazanie wykazu 164 placówek służby zdrowia, co do których Inspekcja Sanitarna posiada wiedzę na temat ich niedostosowania do wymogów sanitarnych jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Fundacja MY PACJENCI nagrodziła za PACJENTOCENTRZY...

III Konferencja PACJENTOCENTRYZM...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427