MEDIA
Informacje prasowe
21 września 2021

Obawa przed zakażeniem covid prawie dwukrotnie mniej istotna niż kolejki czy odwołane wizyty w pandemii – wynika z najnowszego badania Zespołu Ekspertów Continue Curatio we współpracy z Fundacją MY PACJENCI – Polacy po trzeciej fali pandemii.

Respondenci, którzy od początku pandemii nie skorzystali z bezpośrednich konsultacji lekarskich zostali poproszeni o wskazanie powodu swojej decyzji (36,2%; N=362). 6 na 10 ankietowanych przyznało, że nie miało potrzeby odbycia bezpośredniej konsultacji z lekarzem POZ lub z lekarzem specjalistą (59,7%; N=216). Brak możliwości odbycia wizyty bezpośredniej wskazało jako powód 15,7% badanych (N=57), zaś co dziewiąty re...

12 sierpnia 2021

Czy Polacy dostrzegają zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia po trzeciej fali pandemii? – wyniki ogólnopolskiego badania opinii ZESPOŁU EKSPERTÓW CONTINUE CURATIO I FUNDACJI MY PACJENCI

TELEPORADY znajdują miejsce w systemie, poprawia się ich jakość, ale nadal część nie pacjentów, mimo zgłaszanych potrzeb, nie jest kierowana na wizyty bezpośrednie. Więcej niż 2/5 ogółu ankietowanych uznało, że ich zdaniem przepisy dot. teleporad są respektowane, prawie 1/4 badanych jest odmiennego zdania. Pytanie dotyczyło uregulowań wynikających z: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniaj...

22 czerwca 2021

Dzień Chorych na Osteoporozę (24 czerwca)

W tym tygodniu przypada Dzień Chorych na Osteoporozę (24 czerwca). Fundacja MY PACJENCI apeluje do MZ o wszelkie działania zmniejszające dług zdrowotny także w tym obszarze, m.in. poprzez: uwolnienie limitów AOS nie tylko dla pacjentów pierwszorazowych wprowadzenie wstępnej diagnostyki osteoporozy do POZ   Z danych uzyskanych przez...

11 maja 2021

Dostęp do opieki zdrowotnej – wyniki badania cz.2

 Ministerstwo Zdrowia zapowiada stopniowy powrót systemu ochrony zdrowia do leczenia chorób innych niż #covid19. Wyniki badania Fundacji MY PACJENCI wskazują najpilniejsze potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w tym obszarze, także w odniesieniu do planu odbudowy zdrowia Polaków. W okresie od wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego z usług oferowanych w ramach NFZ lub pojedynczych prywatnych wizyt skorzysta...

18 marca 2021

Pandemia znacznie pogarsza dostęp do leczenia i wpływa na prawa i samopoczucie pacjentów – wyniki ogólnopolskiego badania

6 na 10 ankietowanych uważa, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest umożliwienie wykonywania badań diagnostycznych, które pozwalałyby na podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub kontynuowaniu leczenia pacjenta (61,2%), natomiast zdaniem ponad połowy badanych w priorytetem jest zmniejszenie kolejek i czasu oczekiwania na otrzymanie pomocy (58,3%), a także umożliwienie wizyty osobistej u lekarza (55,2%). Zdaniem ponad 2/5 ankietowanych poprawie powinno...

24 lutego 2021

Internetowe Konto Pacjenta – wyniki ogólnopolskiego badania

Fundacja MY PACJENCI w ramach ogólnopolskiego reprezentatywnego badania zapytała Polaków o korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta.  Internetowe Konto Pacjenta (IKP) aktywowane ma jedynie 12,5 % respondentów, 87,5 % - nie. <img class="wp-image-1698 aligncenter" src="https://mypac...

5 lutego 2021

Ponad 36 % mniej wykonanych kolonoskopii w 2020 roku. Onkolodzy alarmują: będą konsekwencje!

Fundacja My Pacjenci pozyskała dane z NFZ,[1] które wskazują, że liczba wykonanych kolonoskopii w analogicznych okresach roku 2019 i 2020 zmniejszyła się aż o 36 %. Wykonano o 60 % mniej średnich i endoskopowych zabiegów przewodu pokarmowego w warunkach szpitalnych. <img class="wp-image-1671 aligncenter" src="ht...

25 listopada 2020

Choroby przewlekłe nie czekają na koniec pandemii – osteoporoza

Fundacja My Pacjenci pozyskała dane z NFZ, które pokazują, że liczba porad udzielonych w Poradniach Leczenia Osteoporozy zmniejszyła się w 2020 roku  o 21.5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jeszcze bardziej zmalała ilość wizyt w gabinetach reumatologów i ortopedów: lekarze tej specjalności przyjmują o 30,9 proc. mniej pacjentów, niż przed pandemią. Spada również liczba zlecanych zabiegów: operacji...

19 października 2020

20 października przypada Światowy Dzień Osteoporozy – pandemia w dramatyczny sposób wpłynęła na leczenie osteoporozy w Polsce.

Zamrożenie systemu ochrony zdrowia i skupienie się na pacjentach z covid19 wpływa negatywnie na leczenie wielu chorób przewlekłych, w tym osteoporozy. Pacjenci ze względu na trudny dostęp i obawy przed zarażeniem covid19 masowo rezygnują z nowoczesnych, refundowanych terapii. Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii  - Profesor Marek Brzosko apeluje o diagnostykę i leczenie osteoporozy, także poprzez teleporadę.  <!-- ...

6 października 2020

Fundacja My PACJENCI uzyskała, w drodze dostępu do informacji publicznej, dane z NFZ dotyczące liczby porad w POZ porównujące 2019 i 2020 – eksperci apelują do pacjentów o leczenie się i nie bagatelizowanie objawów i do decydentów o umożliwienie leczenia w czasie pandemii #leczniezwlekaj.

W II kwartale 2020 udzielono 28 655 579 porad w POZ, w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, gdzie było ich 40 212 768. To ponad 11 milionów porad mniej (w jednym kwartale). Nie można określić ile z ...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427