MEDIA
Informacje prasowe
8 stycznia 2019

Dobra zmiana omija pacjentów – podsumowanie projektu Razem dla Zdrowia

Projekt Razem dla Zdrowia pokazał, że jesteśmy gotowi jako społeczeństwo do efektywnego dialogu, rozumiejącego i szanującego różne podejścia i oczekiwania, łączącego się we wspólnych celach ponad środowiskowymi podziałami. Brakuje natomiast docenienia przez decydentów rekomendacji wypracowanych tą drogą oraz korzystania z nich przy reformowaniu systemu. Pacjenci nie odnoszą widocznych korzyści z dotychczas przeprowadzonych zmian i wzrostu nakładów na ochronę z...

9 listopada 2018

Kolejki do świadczeń medycznych –  jak sobie z nimi radzimy i czego oczekujemy, by było lepiej? – wyniki  badania  sondażowego w ramach projektu Razem dla Zdrowia.

Doświadczenia respondentów Aby skrócić czas oczekiwania na świadczenie, co drugi respondent wykorzystywał już kiedyś tzw. „znajomości”). Jednocześnie tylko 40% ankietowanych wyszukiwało  termin wizyty lub badania za pomocą portalu NFZ. Kwestia postępowania w przypadku oczekiwania na świadczenia zdrowotne została  pogłębiona poprzez pytanie hipotetyczne. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie  jak zachowaliby się w sytuacji, gdy dowiadują ...

3 września 2018

Ubezpieczeniom dodatkowym na zdrowie i podwyższeniu składki mówimy NIE. Współpłacenie za świadczenia zdrowotne – TAK, ale pod warunkiem nowych przywilejów dla pacjentów.

Współpłacenie jest dopuszczalne jako rozwiązanie poprawiające sytuację pacjentów w systemie opieki zdrowotnej o ile jest powiązane ze skróceniem kolejki i możliwością wyboru lekarza lub otrzymaniem lepszej jakości świadczeń. Zasadne jest wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne po przekroczeniu którego pacjent może udać się do dowolnie wybranego świadczeniodawcy a NFZ musi mu zapłacić zgodnie ze swoim cennikiem. Należy...

9 kwietnia 2018

Karuzela reform w ochronie zdrowia podkopuje zaufanie.

Finansowanie ochrony zdrowia jest obecnie jednym z najważniejszych problemów nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych i politycznych, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne państwa. Nawet najsprawniejsze systemy stają dziś bowiem przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi z jednej strony ze zmian demograficznych i epidemiologicznych, z drugiej zaś -  z postępu technologicznego.  W przypadku Polski na globalny kryzys nakładają si...

19 grudnia 2017

Model transformacji systemu tworzy się w dialogu wszystkich środowisk w ochronie zdrowia

W dniu 14.12.17 w Centrum Dialogu Społecznego spotkali się przedstawiciele wszystkich środowisk ochrony zdrowia, żeby dyskutować o modelu zmian systemowych zgłoszonym przez porozumienie 40 organizacji pacjentów. Model ten zakłada tworzenie nowoczesnego, efektywnego kosztowo pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej opartego na współpracy zawodów medycznych. Został on poddany dyskusji z udziałem Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowi...

22 listopada 2017

Jak skutecznie przeciwdziałać otyłości u dzieci w Polsce?

W ostatnich latach podjęto kilka inicjatyw legislacyjnych zmierzających do opanowania dynamicznie narastającego w Polsce problemu otyłości dzieci. Problem ten został zidentyfikowany, ujęty jako priorytet i umieszczony w Narodowym Programie Zdrowia. Podjęto inicjatywy legislacyjne poprawiające jakość żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach pod postacią tzw. „ustawy sklepikowej” i obowiązku odnotowania rozmowy o żywieniu dzieci w Książeczce ...

13 listopada 2017

Jakich narzędzi e-zdrowia oczekują polscy pacjenci?

Pacjenci oczekują upowszechnienia rozwiązań takich jak: umawianie wizyt przez Internet (90% respondentów), odbieranie wyników badań dodatkowych (83%), wyszukiwanie i lokalizowanie świadczeniodawcy (79%), dostarczenie informacji o jakości opieki u wybranego świadczeniodawcy (68%) oraz informacji o dostępności leku w aptece (64% respondentów). Wykorzystanie przez pacjentów potencjału e-zdrowia zależy od tego w jaki...

24 października 2017

Organizacje pacjenckie: popieramy wzrost wydatków publicznych na zdrowie do 6,8% PKB , ale system musi się zmienić

Ponad 30 organizacji pacjentów z całego kraju podjęło decyzję o poparciu postulatu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. Mamy jeden cel – system musi się zmienić na pacjentocentryczny. Zawody medyczne powinny ze sobą współpracować dla dobra pacjentów. Jesteśmy zgodni – dodatkowe pieniądze wymagają zmian systemowych. W innym razie wielka szansa na zmiany stanie się jedynie kosztowną klęską.  <p style=...

4 października 2017

Fundacja MY Pacjenci przedstawia rekomendacje zmian systemowych zwiększających bezpieczeństwo pacjenta. W ramach projektu Razem dla Zdrowia opracowano raport w tym zakresie. Wnioski i rekomendacje przekazane zostały Ministerstwu Zdrowia

Obecne rozwiązania dotyczące odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych nie spełniają oczekiwań ani pacjentów, ani personelu medycznego. Niewielki odsetek spraw zgłaszanych do wojewódzkich komisji kończy się przyjęciem proponowanych odszkodowań. Sprawy sądowe w zakresie błędów medycznych trwają wiele lat i wiążą się z koniecznością poniesienia opłat sądowych.  W...

28 marca 2017

Pacjenci dają żółtą kartkę POZ

Ogólna ocena funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) jako elementu systemu opieki zdrowotnej nie jest dobra – taki wniosek płynie z sondażu opinii przeprowadzonego przez Fundację MY Pacjenci pt. „Opieka POZ – jaka jest i jaka być powinna?”. Aby pacjenci zmienili swoją postawę i negatywną ocenę oraz zaufali, że POZ może skutecznie rozwiązywać ich problemy zdrowotne, muszą zajść w tym segmencie gruntowne zmiany dotyczące organizac...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427