MEDIA
Informacje prasowe
22 lipca 2020

Korzystanie z systemu ochrony zdrowia w pandemii – wyniki reprezentatywnego badania cz. 3

Fundacja MY PACJENCI zapytała Polaków o doświadczenia i odczucia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia podczas pandemii. Celem badania było ustalenie w jakim zakresie korzystamy z systemu ochrony zdrowia w przypadkach niezwiązanych z covid19. W okresie od ogłoszenia stanu epidemii w Polsce do połowy maja br.więcej badanych próbowało nieskutecznie skorzystać z porady lekarza internisty lub specjalisty lub ich wizyta została odwołana, niż z niej skorzystało. Możliwość kontaktu z lekarzem tylko przez telefon lub online była istotną trudnością, tak jak odwołane wizyty. Pacjenci, którzy korzystali z e-wizyty oceniają ją pozytywnie. 

 

Trudności w dostępie do świadczeń.

Wśród najczęściej wskazywanych trudności pojawiały się:

 • odwołanie terminu wizyty/wstrzymanie wizyty -– 54,1 %
 • kontakt z lekarzem możliwy wyłącznie przez telefon lub online, po wcześniejszym umówieniu się –  odpowiednio – 40,3% wskazań.

Na zamknięcie placówki jako trudność wskazało 27,9% badanych.

 Korzystanie z e-wizyt

Prawie 7/10 respondentów korzystało z kontaktu telefonicznego z personelem medycznym lub z e-wizyt. Prawie 1/10 badanych chciał skorzystać z tego typu rozwiązania, jednak napotkał na trudności. Najczęściej problem dotyczył skuteczności kontaktowania się.

Konsultacje medyczne w formie e-wizyt oraz konsultacji telefonicznych zostały ocenione pozytywnie – 42,7% (oceny 4 i 5), łączny odsetek ocen najniższych – 1 i 2 wyniósł 18,2%.

Zdaniem dr Artura Prusaczyka „prawne dopuszczenie możliwości realizacji najprostszych teleporad i e-recepty umożliwiło zastosowanie systemowego, racjonalnego i szybkiego rozwiązania. Zgłaszane trudności w dodzwonieniu pokazały, że samo rozwiązanie prawne wymaga kolejnych zmian organizacyjnych, modyfikacji i poszerzania tzw. wąskich gardeł – przykładowo – uruchomienia kolejnych linii telefonicznych w określonych godzinach, przygotowanie personelu dedykowanego do telerozwiązań czy edukacji pacjentów w zakresie komunikacji z personelem. Problemem jest brak w Polsce (w przeciwieństwie do kultury medycyny wysokiej jakości) powszechnej zasady badania każdego pacjenta kompleksowo raz na rok wraz z wykonywaniem planu leczenia, uzgodnionego z pacjentem i jego bliskimi. Powstawanie takich planów, szczególnie w POZ powinno być intensywnie wspierane przez płatnika. Brak takich planów zwiększa prawdopodobieństwo błędów lekarskich.”

Prywatna czy publiczna ochrona zdrowia – z jakiej formy opieki zdrowotnej korzystasz?

Najwięcej respondentów zapytanych o formę opieki zdrowotnej z jakiej korzystają, wskazało na:

 • -usługi oferowane w ramach NFZ oraz pojedyncze prywatne wizyty – 44,9% badanych
 •  wyłącznie wizyty oferowane przez NFZ  – 38,7%
 •  prywatny pakiet – 8,7%
 • wszystkie wcześniej wymienione – 6,0% . 

Respondenci w wieku 60 lat lub starsi częściej wybierają usługi oferowane w ramach NFZ. W tej grupie odnotowano 49,5% wskazań. Zależność potwierdzona testem Chi-kwadrat.

Dr Artur Prusaczyk komentuje – „struktura wizyt w czasach COVID dość dokładnie odzwierciedla strukturę wizyt w czasie przed COVID, co pokazuje, że konieczne są systemowe rozwiązania hybrydowe, integrujące różne metody działania, pozwalające na synergię oraz redukujące dublowanie czynności, badań itp.”

Internista, specjalista, szpital i e–wizyta – korzystanie

63,9% badanych nie korzystało z porad internisty, nieskuteczną próbę skorzystania z takiej porady podjęło 12,8% badanych. W przypadku 7,7% badanych odwołano wizytę, zaś w przypadku 3,4% – przełożono ją na inny termin. 7,6% badanych skorzystało z tego rodzaju porady bez problemu, zaś 4,6% badanych skorzystało, jednak napotkało na bardzo dużo problemów z tym związanych.

„Dane te jednoznacznie wskazują, że COVID-19 przyczynił się do rewolucji technologicznej, ale również skutecznie ograniczył liczbę odbywanych wizyt. Z powodu  COVID-19  czy też obawy o własne zdrowie, większość ludzi ograniczyła lub nawet zrezygnowała z wizyt w placówkach. Należy jednak pamiętać, że e-wizyty nie zastąpią wizyt tradycyjnych, które dla znacznej części stanowią jedyną możliwość kontaktu z lekarzem i weryfikacji swojego stanu zdrowia. – mówi Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY PACJENCI.

Ponad połowa badanych nie miała potrzeby skorzystania z porady lekarza specjalisty (54,1%). Podobnie, jak w przypadku porady u internisty, więcej badanych próbowało nieskutecznie skorzystać z porady lekarza specjalisty lub ich wizyta została odwołana (33,7 %) niż z niej skorzystało (12,2 %).

 • 12 % próbowało skorzystać z porady lekarza specjalisty, ale nie było to możliwe
 • 13,7 % miało zaplanowaną wizytę, ale została odwołana 
 • 8 % miało zaplanowaną wizytę, ale została przełożone na inny termin
 • 7,2 % skorzystało z wizyty bez problemu
 • 5 %  skorzystało z wizyty, ale napotkał na trudności

Badania diagnostyczne i profilaktyczne, leczenie szpitalne, operacje

Większość badanych nie miała potrzeby skorzystania z badań diagnostycznych lub profilaktycznych – 64,9%. W tym przypadku również częściej zdarzało się, że respondenci nie mieli możliwości zrealizowania badań – w sumie 26% badanych (brak możliwości, zmiana terminu, odwołanie).

„System wymaga reorganizacji w kierunku „zarządzalnej kompleksowości łańcuchów zdarzeń” z redukcją ryzyka i wzrostem wartości dla pacjenta, a nie odwoływania badań. Konsekwencje zatrzymania profilaktyki pojawią się wkrótce w postaci pogorszenia wyników leczenia. – uważa dr Artur Prusaczyk.

 • leczenie szpitalne i zabiegi operacyjne

Z leczenia w szpitalu chciało skorzystać 10,1% badanych, z czego w przypadku 6,4% nie było to możliwe.

Łącznie 12,0% badanych chciało skorzystać z zabiegów operacyjnych w analizowanym okresie. W przypadku 9,6% badanych nie doszły one do skutku.

 • pomoc na SOR

Co dziesiąty z badanych w analizowanym okresie miał potrzebę uzyskania pomocy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  Otrzymało ją 4,7% badanych.

 • rehabilitacja/fizjoterapia

Prawie co czwarty z badanych próbował skorzystać z zabiegów rehabilitacji lub fizjoterapii. Udało się to 3,5% badanych. Najwięcej wizyt zostało odwołanych.

 • leczenie stomatologiczne

Z leczenia stomatologicznego chciała skorzystać prawie połowa badanych. Najczęściej nie było to możliwe lub umówione wizyty zostały odwołane.

Powody zgłoszenia się do placówki medycznej

Respondenci najczęściej zgłaszali się do placówki medycznej w celu odbycia planowanej kontroli lub planowanego zabiegu. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia było powodem zgłoszenia się u 18,9% badanych, zaś potrzeba przedłużenia recepty – u 16,1% badanych.

„Czas pandemii COVID 19 udowodnił gotowość większości pacjentów oraz częściowo personelu, podmiotów  i płatnika oraz decydentów  do wdrożenia szybkich i bardzo głębokich zmian w zakresie struktury i procesów polskiego rynku opieki zdrowotnej. Wykorzystanie technologii informatycznych, a w przyszłości innych nowych technologii (np. genetyki, biologii molekularnej) stanie się narzędziem tworzenia nowych wartości w systemie opieki zdrowotnej. Istnieje wiele zagrożeń oraz wiele szans związanych z takimi zmianami. Kluczem w tym „nowym tyglu zmian” będzie zbudowanie samoświadomości pacjentów poprzez ich edukację w zakresie zdrowia,  komunikacji oraz współpracy z profesjonalistami medycznymi. Jednocześnie konieczna jest rekonstrukcja i dopasowanie wiedzy oraz kompetencji profesjonalistów do nowych zadań i możliwości- prognozuje dr Artur Prusaczyk.

Pacjenci w pandemii – informacja prasowa do badania część 3

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427