O FUNDACJI
Aktualności

Magdalena Kołodziej członkiem Naczelnej Komisji Bioetycznej

Data publikacji: 31 maja 2023

Minister Zdrowia Adam Niedzielski na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych powołał członków Naczelnej Komisji Bioetycznej, odpowiedzialnej m.in. za sporządzanie ocen etycznych badań klinicznych. Wśród członków Komisji znalazła się Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji My Pacjenci.

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi zakłada, że członków Naczelnej Komisji Bioetycznej (NKB) powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, spośród kandydatów, których przedstawia Prezes Agencji Badań Medycznych. Do zadań Komisji należy:

•    sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego;    
•    prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych;
•    współpraca z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego;
•    rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Powołani członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej:

1.    Pani prof. dr. hab. n. med. Ewa Barcz;
2.    Pani prof. dr hab. Ewa Baum;
3.    Pan dr hab. n. med. Jan Biegus;
4.    Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło;
5.    Pani prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska;
6.    Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski;
7.    Pani prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak;
8.    Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński;
9.    Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert;
10.    Pan prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos;
11.    Pan prof. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz;
12.    Pan Igor Grzesiak;
13.    Pan prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak;
14.    Pani prof. dr hab. n. prawn. Joanna Agnieszka Haberko;
15.    Pan Mecenas Damian Jakubik;
16.    Pani Urszula Jaworska;
17.    Pani prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
18.    Pani Magdalena Kołodziej;
19.    Pani Mecenas Eunika Książkiewicz;
20.    Pan prof. dr hab. Paweł Łuków;
21.    Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska;
22.    Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński;
23.    Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska;
24.    Pani prof. dr hab. Marta Soniewicka;
25.    Pan prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski;
26.    Pani prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak;
27.    Pani prof. dr hab. n. med. Jan Walewski;
28.    Pani dr hab. n med. Aleksandra Wesołowska.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Magdalena Kołodziej z tytułem Orędownika Pacjenta...

Nagrodziliśmy projekty wzmacniające pacjentocentry...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427