MEDIA
Informacje prasowe
19 grudnia 2017

Model transformacji systemu tworzy się w dialogu wszystkich środowisk w ochronie zdrowia

W dniu 14.12.17 w Centrum Dialogu Społecznego spotkali się przedstawiciele wszystkich środowisk ochrony zdrowia, żeby dyskutować o modelu zmian systemowych zgłoszonym przez porozumienie 40 organizacji pacjentów. Model ten zakłada tworzenie nowoczesnego, efektywnego kosztowo pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej opartego na współpracy zawodów medycznych. Został on poddany dyskusji z udziałem Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicieli KPRM i NIK, a także przedstawicieli zawodów medycznych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Porozumieniu Rezydentów, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz Porozumieniu Zawodów Medycznych i Opiekunów Medycznych. 

Treść informacji prasowej 

W dniu 14.12.17 w Centrum Dialogu Społecznego spotkali się przedstawiciele wszystkich środowisk ochrony zdrowia, żeby dyskutować o modelu zmian systemowych zgłoszonym przez porozumienie 40 organizacji pacjentów. Model ten zakłada tworzenie nowoczesnego, efektywnego kosztowo pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej opartego na współpracy zawodów medycznych.
Został on poddany dyskusji z udziałem Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicieli KPRM i NIK, a także przedstawicieli zawodów medycznych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Porozumieniu Rezydentów, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz Porozumieniu Zawodów Medycznych i Opiekunów Medycznych.
Prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju wyraził zadowolenie, że w debacie biorą udział duże parasolowe organizacje pacjentów – Polska Unia Organizacji Pacjentów, Obywatele dla Zdrowia oraz Federacja Pacjentów Polskich i wiele niezrzeszonych organizacji pacjentów, które podejmują współpracę na rzecz wdrożenia zmian potrzebnych pacjentom. Zabierający w dyskusji głos eksperci, przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów i pracodawców wskazywali na możliwe ryzyka związane z wdrażaniem proponowanych zmian i doradzali jak należy rozwijać ten model, żeby nadać mu praktyczny i możliwy do wdrożenia charakter. Wszystkie środowiska doceniły inicjatywę pacjentów i poparły kluczowe cele i założenia omawianego modelu.
Inicjatorzy tj. Fundacja MY Pacjenci, Fundacja Alivia, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz organizacje sygnatariusze z wdzięcznością przyjęli opnie i głosy pozostałych środowisk. Postanowiono, ze zostaną uwzględnione propozycje zmian zgłaszane podczas debaty i zostanie zaproponowana kolejna wersja modelu transformacji wypracowana podczas wspólnej dyskusji. „Nasze doświadczenie w zmienianiu systemu zdrowia jest takie, ze szansę na wdrożenie mają tylko te zmiany, na których zależy wielu środowiskom. Liczymy, ze budowanie szerokiej koalicji środowisk wokół zmian na których najbardziej zależy pacjentom będzie najlepszym sposobem na wdrożenie tych zmian, wobec zapowiadanego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.” – powiedziała Ewa Borek z fundacji MY Pacjenci.
„Nie możemy pozwolić, żeby dyskusja dotycząca pacjentocentrycznego systemu wygasła. Z jednej strony chcemy, aby model ewoluował, z drugiej – będziemy w najbliższym czasie starali się zainteresować rząd oraz Parlamentarzystów naszymi propozycjami.” – podsumował Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia.
„To spotkanie pokazuje, jak bardzo wszystkim środowiskom potrzebna jest dziś płaszczyzna dialogu i współpracy, zamiast koncentrowania się na liniach konfliktów . Znamienne jest to, że propozycję zmian, które są dobre dla wszystkich środowisk – pacjentów, zawodów medycznych i świadczeniodawców -przedstawiły ruchy pacjentów. Cieszy to, że wiele tych propozycji znalazło się w rekomendacjach spec zespołu, które w najbliższych dniach opublikuje Ministerstwo Zdrowia.” – uważa Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Inicjatorzy dziękują wszystkim uczestnikom debaty za konstruktywne propozycje zmian i atmosferę współpracy wokół propozycji pacjentów. prezentowane opinie i materiały ze spotkania dostępne są na stronie www projektu.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu dialogu społecznego Razem dla Zdrowia finansowanego ze środków EFS, którego partnerami są izby zawodów medycznych NIL, NIPIP i NIA oraz Fundacja MY Pacjenci.

Informacja prasowa do pobrania 

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427