MEDIA
My w mediach
23 czerwca 2021

Internetowe Konto Pacjenta zmieni się w e-rejestrację

Do końca roku Ministerstwo Zdrowia chce uruchomić możliwość rejestrowania się na wizyty do specjalistów przez Internetowe Konto Pacjenta. Na początku dostępni będą: kardiolodzy, endokrynolodzy, ortopedzi i neurolodzy. Przez IKP będzie można też zamówić e-receptę u lekarza rodzinnego. Zdaniem ekspertów to dobry kierunek, pod warunkiem, że pacjent nie będzie musiał sam wyszukiwać właściwej placówki.

(…)
Bardzo wyczekiwanym rozwiązaniem jest możliwość zapisu na wizytę online oraz system informowania o zbliżającej się wizycie – ocenia Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci. – To na pewno bardzo ułatwi proces rejestracji, odciąży system tradycyjny, pozwoli zmniejszyć liczbę niewykorzystanych przez pacjentów wizyt, nie odwoływanych wcześniej z powodu problemu z dodzwonieniem się do placówki lub przez zapomnienie o wizycie umawianej wiele miesięcy wcześniej – podkreśla prezes Kołodziej. Zwraca jednak uwagę, że dostęp do świadczeń medycznych nie może być możliwy tylko przez IKP, bo takie podejście pogłębia nierówności w zdrowiu i wyklucza osoby mniej sprawne cyfrowo, ale nie tylko. Prezes Kołodziej przypomina, że przez nieprzemyślaną i niedokończoną cyfryzację specjaliści wciąż nie mogą wypisywać osobom 75 plus bezpłatnych recept.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/ikp-jakie-nowe-funlcjonalnosci,508975.html

 

12 maja 2021

Co powinno się znaleźć w planie odbudowy zdrowia Polaków

Ministerstwo Zdrowia zapowiada stopniowy powrót systemu ochrony zdrowia do leczenia chorób innych niż #covid19. Wyniki badania Fundacji MY PACJENCI wskazują najpilniejsze potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w tym obszarze, także w odniesieniu do planu odbudowy zdrowia Polaków.

„Bardzo niski odsetek wskazań w kategorii – zgłosiłem się do placówki medycznej w celu rozpoczęcia kolejnego etapu leczenia wskazuje na to, jak bardzo dostęp do leczenia jest w pandemii utrudniony, każda możliwość przywrócenia w miarę normalnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest bezcenna i kluczowa, efekty tego zamknięcia są już widoczne w statystykach zgonów ostatnich miesięcy, ale w perspektywie długofalowej będziemy obserwowali je co najmniej przez kilka najbliższych lat” – komentuje Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY PACJENCI.

https://www.isbzdrowie.pl/2021/05/fundacja-my-pacjenci-co-powinno-sie-znalezc-w-planie-odbudowy-zdrowia-polakow/ 

18 marca 2021

Pandemia pogarsza dostęp do leczenia

Pandemia znacznie pogarsza dostęp do leczenia i wpływa na prawa i samopoczucie pacjentów – wyniki z najnowszego ogólnopolskiego badania Fundacji MY PACJENCI. Pacjenci chcą poprawy w dostępie do diagnostyki, aby wiedzieć, czy wymagają leczenia, zmniejszenia kolejek, umożliwienia wizyt osobistych u lekarza, ale też… zmiany podejścia do nich.

Jak wynika z badań, 6 na 10 ankietowanych uważa, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest umożliwienie wykonywania badań diagnostycznych, które pozwalałyby na podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub kontynuowaniu leczenia pacjenta (61,2 proc.), natomiast zdaniem ponad połowy badanych w priorytetem jest zmniejszenie kolejek i czasu oczekiwania na otrzymanie pomocy (58,3 proc.), a także umożliwienie wizyty osobistej u lekarza (55,2 proc.). Zdaniem ponad 2/5 ankietowanych poprawie powinno ulec podejście do pacjenta (44,1 proc.).

Czytaj na: https://www.politykazdrowotna.com/

16 marca 2021

Cyfryzacja pozbawia starszych pacjentów tanich leków. Ministerstwo Zdrowia obiecuje zmianę

Pacjenci 75 plus, którzy nie mają Internetowego Konta Pacjenta, nie dostaną recepty na bezpłatne leki od lekarza specjalisty. A IKP ma jedynie 3 proc. z nich. O zmianę przepisów apeluje Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja My Pacjenci oraz Izba Gospodarcza “Farmacja Polska”.

Zgodnie z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom  po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę z przychodni rodzinnej (podstawowej opieki zdrowotnej). Bezpłatne recepty może tez wypisać lekarz udzielający świadczeń w poradni specjalistycznej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS), oraz w szpitalu, które mają kontrakt z NFZ.

I o ile dla lekarzy POZ ustawa nie stawia żadnych wymagań, to dla lekarzy AOS i szpitalnych już tak. Zgodnie z art. 43a pkt. 1b lekarze specjaliści, w tym po zakończeniu leczenia szpitalnego, przed wystawieniem recepty 75 plus, muszą za uprzednią zgodą pacjenta zweryfikować w systemie e-Zdrowie wcześniej wystawione recepty.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl

 

4 marca 2021

Drastycznie spada liczba Polaków korzystających z porad specjalistów

W 2020 roku wykonano o ponad 16 milionów mniej świadczeń w opiece specjalistycznej niż w 2019 r. To spadek o 19 proc. w porównaniu do roku, który i tak nie był dobry. Mamy zapaść w leczeniu specjalistycznym – zgodnie mówią eksperci i proponują rozwiązania, które poprawiłyby dostępność do specjalistów. Radzą poprawić politykę informacyjną, korzystać z danych zgromadzonych w systemach informatycznych, urealnić wyceny i zwiększyć finansowanie.

Jak mówi Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji My Pacjenci – Mamy zapaść. System w ubiegłym roku stał się system covidocentrycznym, mnóstwo pieniędzy poszło na szpitale tymczasowe, które nie spełniają swojej roli, a zapomniano o AOS. Od stycznia poradnie specjalistyczne miały zostać odmrożone, ale z naszych informacji wynika, że nic się nie zmienia na lepsze – mówi. Do Fundacji bowiem wciąż się zgłaszają pacjenci, którzy skarżą się na ograniczony dostęp do diagnostyki, zawieszenie wykonywania części zabiegów i świadczeń, wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenia, odwoływanie zabiegów lub świadczeń z obawy przed zakażaniem COVID-19. Z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie osób na zlecenie Fundacji dzięki grantowi INFARMA wynika, że 61 proc. respondentów narzeka nana brak dostępu do świadczeń i odwołanie wizyt planowych, a dostęp do ASO pogorszył się zdaniem 48 proc. ankietowanych.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/spada-liczba-porad-specjalistow-w-publicznych-placowkach

11 lutego 2021

Dla Zdrowia i Pacjenta

11 lutego b.r podczas  „XV Forum Organizacji Pacjentów” po raz kolejny nagrodzono organizacje, które poprzez swoją działalność szczególnie przyczyniły się do wsparcia osób chorych oraz promocji zdrowia. Okolicznościowe nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta” to wyróżnienia ustanowione przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla organizacji działających dla dobra pacjentów. W tym roku wyróżniono Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundację My Pacjenci oraz Amicus-Fundację Łuszczycy i ŁZS.

Nagroda jest przyznawana corocznie w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w trzech kategoriach: prawa i bezpieczeństwo pacjenta, profilaktyka zdrowia oraz wolontariat i działalność społeczna.

https://ippez.prowly.com  

3 lutego 2021

NFZ o „nadmiernym diagnozowaniu pacjentów”

Fundacja My Pacjenci wystąpiła do Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniami dotyczącymi ograniczonego dostępu do diagnostyki pacjentów niecovidowych. W odpowiedzi otrzymała informację, że decyzje w tej sprawie podejmują lekarze, a „wszelkie propozycje działań zmierzających do zwiększania wolumenu wykonywanych badań, muszą być wyważone, tak aby nie powodowały nadmiernego diagnozowania pacjentów”.

https://cowzdrowiu.pl/

 

10 grudnia 2020

Specjaliści nieprędko wypiszą bezpłatne leki seniorom

Czy seniorzy będą mogli otrzymywać recepty na przysługujące im bezpłatne leki także podczas wizyt u specjalistów czy przy wypisie ze szpitala?
“Obawiamy się, że temat został odłożony na półkę i nic się w tej sprawie nie dzieje, a przecież na te zmiany czekają pacjenci. Tymczasem nikt tym nie zarządza, nikt nie wymusza wdrożenia tej funkcjonalności na przychodniach, szpitalach i i dostawcach oprogramowania. Ta sprawa powinna być priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia, ale obawiam się, że przegra z pandemią” – uważa Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci, która wraz z 20 innymi organizacjami pacjenckimi zaapelowała ostatnio do ministra zdrowia o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

5 listopada 2020

Eksperci: Pacjenci zagubieni w systemie

W dniu 4 listopada 2020 r. w pierwszą rocznicę Ewy Borek, Fundacja My Pacjenci zorganizowała we współpracy z portalem medexpress.pl debatę pt.  „PACJENT W PANDEMII – co zostało z idei pacjentocentryzmu?”

Gośćmi spotkania byli:

  • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta;
  • Dorota E. Korycińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna;
  • Roman Kolek, Marszałek Województwa Opolskiego;
  • Łukasz Jankowski, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza;
  • Wojciech Wiśniewski, Public Policy.

Prowadzenie: Ewelina Nazarko-Ludwiczak oraz Magdalena Kołodziej, Fundacja My Pacjenci.

Uczestnicy debaty podkreślali, że system ochrony zdrowia przestał być pacjentocentryczny, a stał się covidocentryczny . W dodatku w wyniku chaosu i dezinformacji pogorszyły się relacje lekarz – pacjent. Tymczasem, zdaniem uczestników debaty, niczego tak bardzo nie potrzebujemy teraz, jak zaufania i współpracy.

Pełna relacja z debaty

6 października 2020

W II kwartale o 1/3 mniej porad w POZ

Epidemia koronawirusa wpłynęła na ograniczenie przez placówki przyjęć pacjentów, a także mniejszą zgłaszalność pacjentów w obawie przed zakażeniem. Dotyczyło to także Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W II kwartale 2020 r. udzielono o 1/3 mniej porad w POZ niż w tym samym okresie poprzedniego roku – wynika z danych NFZ.

https://www.politykazdrowotna.com/65060,w-ii-kwartale-o-13-mniej-porad-w-poz 

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427