O FUNDACJI
Nasz zespół

śp. Ewa Borek

śp. Ewa Borek

ŚP. EWA BOREK, MD, MBA, Fundatorka, Prezes Zarządu w latach 2012-2019, lekarz, menadżer, ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Absolwentka studiów MBA Illinois University oraz kursu HTA w London School of Economics. Organizator dużych międzynarodowych projektów edukacyjnych, wśród których warto wymienić projekt Wolność Oddechu, który realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów, czy projekt Rak Piersi od A do Z, który zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Autorka bloga www.pacjenci.blogspot.com oraz licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie

Magdalena Kołodziej

Magdalena Kołodziej

MAGDALENA KOŁODZIEJ, Prezes Zarządu – ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i aktywizacji pacjentów a także komunikacji z pacjentem, specjalista ds. marketingu i zarządzania projektami, orędowniczka włączania pacjentów w procesy decyzyjne w ochronie zdrowia i działań na rzecz wprowadzenie pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Menadżer z doświadczeniem w organizacji i kompleksowym zarządzaniu projektami edukacyjnymi oraz moderator dialogu społecznego w ochronie zdrowia. Zarządzała takimi projektami jak Razem dla Zdrowia, Pacjenci Decydują, Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly czy Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie.

Kinga Wojtaszczyk

Kinga Wojtaszczyk

KINGA WOJTASZCZYK, MBA, Członek Zarządu, posiada wykształcenie z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny oraz prawa farmaceutycznego i farmakoekonomiki. Absolwentka studiów MBA zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła wiele kursów m.in. w zakresie monitorowania i realizacji badań klinicznych, taryfikacji świadczeń zdrowotnych, prawa medycznego oraz organizacji badań socjologicznych. Jest współautorką/autorką wielu publikacji dot. rozliczania świadczeń zdrowotnych, kształcenia lekarzy, agresji w ochronie zdrowia oraz badań socjologicznych wśród lekarzy dla Gazety Farmaceutycznej oraz Gazety Lekarskiej oraz poradnika dla pacjentów: „Jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia”, który w OSOZ otrzymał tytuł Srebrnego Lidera w kategorii Działalność na Rzecz pacjenta. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu systemu ochrony zdrowia oraz praw pacjenta skierowanych do organizacji pacjentów.

Joanna Flicińska-Turkiewicz

Joanna Flicińska-Turkiewicz

JOANNA FLICIŃSKA-TURKIEWICZ,  jedna z założycielek Fundacji, posiada wykształcenie ekonomiczne i socjologiczne, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu ze specjalnością marketing. Napisała pracę doktorską dotyczącą kampanii społecznych w ochronie zdrowia. Jest praktykiem w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Prowadziła szkolenia dla pacjentów dotyczące wykorzystania nowych mediów w organizacjach pozarządowych oraz szkolenia dla lekarzy w zakresie budowania wizerunku w Internecie we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w obszarze opieki zdrowotnej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kampanii społecznych i zmiany postaw ich odbiorców.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427