PROJEKTY
Nie trać głowy

Nie trać głowy

 

     

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” to projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne.

Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Cel główny zostanie osiągnięty przez oddziaływanie na 5 obszarów przyczynowych problemu późnego rozpoznawania NGiS w Polsce tj.:

  • zwiększenie świadomości nt. istoty i czynników ryzyka NGiS wśród społeczeństwa.
  • podniesienie kompetencji wśród 102 z 120 szkolonych przedstawicieli kadry medycznej (w szczególności lekarzy i pielęgniarek placówek POZ) w obszarach niezbędnych do prawidłowej profilaktyki, edukacji zdrowotnej i diagnostyki związanej z NGiS, leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych NGiS oraz wśród dentystów prowadzących praktyki na terenie 5 województw.
  • zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych 800 pacjentom z 5 województw.
  • uruchomienie oddolnych mechanizmów profilaktyki NGiS poprzez zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowych mających stały kontakt z osobami w grupach ryzyka NGiS.
  • zwiększenie zasobów wiedzy nt. częstości występowania onkogennych odmian wirusa HPV w jamie ustnej zdrowych osób i częstości infekcji HPV w jamie ustnej od palenia papierosów i spożywania alkoholu.

W ramach projektu realizowane będą badania profilaktyczne. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji pacjentów umieszczona zostanie na stronie https://www.coi.pl/o-instytucie/realizowane-projekty-eu/nie-trac-glowy-program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-nowotworow-glowy-i-szyi/

 

Całkowita wartość projektu: 1 635 652,11 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 378 527,60 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 257 124,51 zł

Okres realizacji projektu: lata 2017-2019

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427