MEDIA
Informacje prasowe
21 listopada 2016

Nowy rozdział w dialogu społecznym w ochronie zdrowia

Rozwijanie dialogu i wspólne tworzenie propozycji reform i zmian przez różne strony społeczne jest potrzebne obywatelom w polskim systemie ochrony zdrowia (…).

W ramach przyznanych środków Fundacja My Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską podejmie się budowy otwartej platformy współpracy i dialogu społecznego pomiędzy administracją publiczną, przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów. Projekt Razem dla Zdrowia realizowany będzie przez partnerów do września 2018 r.

Głównym celem projektu jest rozwijanie społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. 

Informacja prasowa do pobrania Informacja_Prasowa_21 listopada 2016

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427