MEDIA
Informacje prasowe
28 marca 2017

Pacjenci dają żółtą kartkę POZ

Ogólna ocena funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) jako elementu systemu opieki zdrowotnej nie jest dobra – taki wniosek płynie z sondażu opinii przeprowadzonego przez Fundację MY Pacjenci pt. „Opieka POZ – jaka jest i jaka być powinna?”. Aby pacjenci zmienili swoją postawę i negatywną ocenę oraz zaufali, że POZ może skutecznie rozwiązywać ich problemy zdrowotne, muszą zajść w tym segmencie gruntowne zmiany dotyczące organizacji pracy, komunikacji z pacjentami oraz systemu wynagradzania.

Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, pacjenci przyznali POZ żółtą kartkę – ogólna ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej jako elementu systemu opieki zdrowotnej nie jest dobra – opinie negatywne wystawiło 64% respondentów, a pozytywne 30%. W przypadku zachorowania na chorobę przewlekłą 93% respondentów udałoby się do gabinetu lekarza specjalisty, a tylko połowa sądzi, że lekarz POZ potrafiłby ją leczyć skutecznie. Otrzymane wyniki wskazują na przywiązanie i zaufanie do leczenia przez lekarzy specjalistów i niedocenianie roli podstawowej opieki zdrowotnej jako miejsca leczenia chorób przewlekłych.

Informacja prasowa do pobrania Informacja_prasowa_28 marca 2017

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427