PROJEKTY
Konsultacje społeczne dla organizacji pacjenckich

Konsultacje społeczne dla organizacji pacjenckich

 

Fundacja MY Pacjenci w partnerstwie z Fundacją Urszuli Jaworskiej realizują projekt pt.”Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, którego celem  jest przygotowanie wybranych organizacji pacjenckich do udziału w procesie konsultacji społecznych. Działania projektowe doprowadzą do stworzenia profesjonalnej grupy obywateli, przygotowanej do udziału w konsultacjach społecznych z zakresu ochrony zdrowia. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu partycypacji w procesie podejmowania decyzji i warsztaty dotyczące konkretnych aktualnych konsultacji społecznych. Projekt obejmuje także wsparcie merytoryczne i prawne indywidualnych potrzeb organizacji pacjenckich z zakresu konsultacji społecznych. Organizacje pacjenckie objęte projektem będą  w stanie po jego zakończeniu na bieżąco monitorować, analizować i komentować działania legislacyjne i decyzyjne w obszarze ochrony zdrowia.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 do 31 lipca 2014 r. W projekcie weźmie udział 20 organizacji pacjenckich. Udział w szkoleniach, warsztatach i wsparcie ekspercie udzielane w ramach projektu są dla organizacji pacjenckich bezpłatne. Przedstawiciele organizacji z poza Warszawy mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży oraz  noclegu.

 

Harmonogram projektu:

  1. 4 szkolenia z zakresu konsultacji społecznych (listopad 2013 – marzec 2014 )
  2. 2 warsztaty ( marzec- maj 2014)
  3. stworzenie strony internetowej projektu ( październik- grudzień 2013)
  4. wsparcie eksperckie konsultacji społecznych ( październik 2013 – lipiec 2014)

 

Lider projektu:

Fundacja MY Pacjenci powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.


Partner  projektu:

Fundacja Urszuli Jaworskiej, została założona przez Urszulę Jaworską po udanym przeszczepie szpiku, pierwszym w Polsce od dawcy niespokrewnionego, w październiku 1997 roku,. Głównymi celami jej działalności jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na nowotwory i inne choroby przewlekłe, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji. Fundacja ma na swoim koncie wiele udanych programów zmierzających do realizacji jej celów statutowych. Fundacja z biegiem lat rozszerza swoją działalność na kolejne grupy pacjentów między innymi chorych na stwardnienie rozsiane (SM) i pacjentów zakażonych wirusem HCV, czy chorych na guzy mózgu.

 

Kierownik projektu – Jolanta Gruhn  jolanta.gruhn@mypacjenci.org

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427