O FUNDACJI
Aktualności

Pacjenci mają dość. Wydłużające się kolejki do świadczeń

Data publikacji: 9 listopada 2018

Pomimo wyraźnego wzrostu nakładów na zdrowie w okresie ostatnich trzech lat kolejki do świadczeń zdrowotnych wydłużają się. Polityka prostego dosypywania pieniędzy do systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost wynagrodzeń personelu medycznego nie przekłada się na rozwiązanie najbardziej dotkliwego problemu dla pacjentów, którym pozostają wydłużające się kolejki do badań i wizyt lekarskich.  Pacjenci oczekują określenia kto jest na poziomie kraju, województw i placówek odpowiedzialny za wydłużające się kolejki do świadczeń i czekają na przedstawienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia tego zaniedbanego problemu. Oczekują także określenia maksymalnego czasu oczekiwania na badanie lub wizytę, jako gwarancji publicznego systemu ochrony zdrowia.

W ramach projektu Razem dla Zdrowia przeprowadzono debatę i sondaż opinii, na podstawie których powstał raport, który zawiera odpowiedź na pytania jak kwestię kolejek do świadczeń zdrowotnych postrzegają pacjenci i jakie rozwiązania rekomendują, aby skrócić czas oczekiwania na wizyty lekarskie czy badania diagnostyczne. Intencją opracowania jest uświadomienie decydentom, że oczekiwanie na świadczenia zdrowotne jest istotnym problemem społecznym o dużej uciążliwości, który nie zostanie rozwiązany jedynie poprzez zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Raport dostępny jest na stronie projektu Razem dla Zdrowia.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Konkurs „Lider Pacjentocentryzmu”...

Fundacja MY PACJENCI świętuje swoje 10-lecie...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427