PROJEKTY
Razem dla zdrowia

Razem dla zdrowia

  

     

 

Fundacja My Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską realizuje projekt dialogu społecznego pn. Razem dla Zdrowia.

Projekt POWR.05.02.00-00-0008/16 współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Głównym celem projektu jest rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. Realizacja celu pozwoli na wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjenckimi oraz zawodami medycznymi).

Wypracowane w ramach projektu stanowiska i rekomendacje, będą podstawą do wdrożenia projakościowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

Zakres projektu:

  • Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii, zachęcającej pacjentów do udziału w konsultacjach społecznych
  • Konsultacje wybranych 10 aktów prawnych
  • Konferencje merytoryczne (10) – przedstawienie propozycji rozwiązań będących przedmiotem konsultacji społecznych
  • Warsztaty dla pacjentów (8)
  • Opracowanie raportów i opublikowanie stanowisk i rekomendacji
  • Stworzenie narzędzi wsparcia konsultacji przy udziale pacjentów:
  • Portal – nowoczesna platforma konsultacji społecznych online
  • Newsletter
  • Infolinia

Całkowita wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 940 00,00 zł

Więcej na stronie projektu: www.razemdlazdrowia.pl

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427