PROJEKTY
Rejestr nowotworów

Rejestr nowotworów

     

Fundacji MY Pacjenci – Razem dla Zdrowia, Ruch na rzecz Zdrowia oraz Icelandic Cancer Society współpracowały w projekcie FWD 07/01/2015/IV „Rejestr nowotworów jako skuteczne narzędzie profilaktyki onkologicznej” współfinansowanym z środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL 07 na rzecz stworzenia raportu zawierającego analizę dostępnych systemów informatycznych jako źródeł danych na temat nowotworów w Polsce oraz porównanie ich z systemami i bazami danych na temat zachorowań na nowotwory w Islandii i wybranych krajach skandynawskich.

Raport (dostępny tutaj – link do raportu na tej stronie) poświęcony jest przeglądowi oraz analizie działających w Polsce systemów informacyjnych gromadzących dane na temat nowotworów oraz porównaniu ich z systemami i bazami danych na temat zachorowań na nowotwory w Islandii. Raport zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące zmiany roli rejestru nowotworów z platformy naukowej na platformę służącą także celom zdrowia publicznego oraz informacji publicznej. Celem raportu jest nakłonienie do reform w tym szczególnie istotnym obszarze.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427