PROJEKTY
RODZICE DLA ZDROWIA

RODZICE DLA ZDROWIA

Rodzice dla zdrowia

TYTUŁEM WSTĘPU

Dziecko do 18 roku życia powinno być objęte opieką lekarską nie tylko wtedy kiedy zachoruje. Regularne badanie dzieci zdrowych czyli badania profilaktyczne mają zagwarantować, że na wczesnym etapie zostaną wychwycone problemy z rozwojem fizycznym, intelektualnym czy emocjonalnym i będzie można skutecznie im zaradzić. Do zadań opieki profilaktycznej należy szczepienie dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień oraz edukacja w zakresie ich prawidłowego żywienia. Opieka pediatryczna jest zadaniem wykonywanym przez lekarzy i pielęgniarki w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej POZ.

Według badań przeprowadzonych przez NFZ w 2013 roku odbywa się zaledwie 1/3 wizyt profilaktycznych z dziećmi zdrowymi. Oznacza to, że spora grupa dzieci pozostaje poza nadzorem publicznej służby zdrowia. Projekt Rodzice dla zdrowia ma na celu ustalenie dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić. Wydaje się, że powinna ulec poprawie jakość opieki sprawowanej nad dziećmi zdrowymi w poradniach POZ.

CEL PROJEKTU

Poprawa jakości profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat.

Opracowanie z ekspertami, lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami i w konsultacji z rodzicami standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat, by mali pacjenci mieli zapewniony rozwój pod okiem fachowego zespołu, nadzorującego stan dziecka nie tylko w trakcie choroby, ale także pod kątem profilaktycznym. Ważnym aspektem profilaktyki zdrowotnej jest również żywienie dzieci, w tym wyrobienie i utrwalenie odpowiednich nawyków żywieniowych.

Chcemy, by lekarz i jego zespół stali się partnerem dla rodzica pragnącego zapewnić swojemu dziecku zdrowie i odpowiedni rozwój.

rodzice_dla_zdrowia_07_066

 

JAKIE PODJĘLIŚMY DZIAŁANIA?

1. Organizowanie szkoleń dla autorów blogów parentingowych w dziedzinach praw pacjenta, zdrowia i żywienia dziecka, by mogli stać się dla internautów źródłem przekazującym czytelnikom poza własnymi doświadczeniami również rzetelną wiedzę ekspercką.

2. Stworzenie portalu internetowego z bazą podstawowych porad medycznych i żywieniowych dla rodziców, udostępnionych nam z godnych zaufania źródeł.

3. Zainicjowanie mapy dobrych praktyk pediatrycznych w Polsce polecanych przez rodziców pacjentów i udostępnienie jej na portalu, by rodzice mogli wymieniać się opiniami i wybierać dla swoich dzieci najlepszych lekarzy.

4. Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego, które ma na celu zebranie doświadczeń i opinii o lekarzach i o profilaktycznej opiece medycznej zapewnianej dzieciom.

5. Zorganizowanie dyskusji w gronie lekarzy, pielęgniarek, rodziców, dietetyków i administracji publicznej, w trakcie której eksperci i rodzice podzielili się opiniami dotyczącymi opieki medycznej oraz zostały podsumowane wyniki badania kwestionariuszowego.

6. Zorganizowanie konferencji prasowej pt. Profilaktyka dziecięca. Jak zapewnić zdrowie naszym dzieciom?, tematem której była poprawa jakości, dostępności, organizacji i finansowania opieki profilaktycznej nad najmłodszymi dziećmi. W trakcie konferencji po raz pierwszy zaprezentowano wyniki badania opinii rodziców na temat jakości i dostępności opieki profilaktycznej nad dziećmi do 5 roku życia oraz wyniki analizy organizacji i finansowania opieki profilaktycznej.

rodzice_dla_zdrowia_07_068

 

DLACZEGO TAK WAŻNE JEST ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW, SZCZEGÓLNIE TYCH AKTYWNYCH W NOWYCH MEDIACH?

Współcześnie lekarz nie jest głównym i jedynym źródłem informacji dla rodziców na temat zdrowia i opieki nad dziećmi. Wzrosła rola internetu (więcej w artykule Cyberpacjenci Dr Google) i informacji pozyskiwanych przez coraz bardziej świadomych rodziców z Internetu (więcej w artykule Blogerzy dla zdrowia). Rośnie rola pacjentów i rodziców jako świadomych konsumentów usług zdrowotnych. Wydaje się, że powinni być oni włączeni w proces podejmowania decyzji o rozwiązaniach systemowych w ochronie zdrowia, dotyczących zdrowia ich dzieci.

nutriciaProjekt jest realizowany we współpracy z Fundacją NUTRICIA.

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU rodzicedlazdrowia.pl

 

Fundacja_MY_Pacjenci_blogerzy

Zdjęcie z drugich warsztatów w ramach projektu RODZICE DLA ZDROWIA

-zespół Fundacji MY Pacjenci i blogerzy

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427