O FUNDACJI
Aktualności

Spotkanie Zespołu Ekspertów z Min. Kraską

Data publikacji: 27 sierpnia 2020

W dniu 26 sierpnia 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli Niezależnego Zespołu Ekspertów Zdrowia „Continue Curatio”  i Fundacji MY Pacjenci z ministrem Waldemarem Kraską.

 

Tematem spotkania była aktualna, trudna sytuacja związana z poważnymi problemami z dostępem do świadczeń medycznych. Eksperci przedstawili swoje wnioski, m.in.:

 1. Liczne przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz oddziały szpitalne są nadal niedostępne dla pacjentów w formie innej niż e-wizyta. 
 2. Czas oczekiwania na wykonanie świadczeń niepokojąco się wydłużył. Kolejki dla pacjentów pierwszorazowych zostały zamrożone. Liczba oczekujących narasta. 
 3. Przecenia się możliwości e-wizyty, które w wielu przypadkach/schorzeniach, jak na przykład w onkologii są niedopuszczalne. 
 4. Wielu pacjentów w poszukiwaniu pomocy kieruje się bezpośrednio do SOR.
 5. Wielu chorych w obawie przed zakażeniem się COVID19 zaniechało diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych lub przerwało leczenie.
 6. Lekarze zauważają, iżwzrasta liczba powikłań wynikających z samoleczenie i nieracjonalnego kojarzenia leków.
 7. Wielu pacjentów nie radzi sobie z e-skierowaniem i e-receptą.
 8. Nie opracowano jednoznacznych wytycznych dotyczących organizacji opieki zdrowotnej dla osób niezakażonych i w kwarantannie, jak również dla dyrektorów szkół.

Podczas spotkania omawiano sytuację z perspektywy różnych specjalizacji i obszarów medycyny. Ustalono, że najpilniejszym wyzwaniem jest aktualnie:

 1. Przywrócenie pełnej, stałej i starannej opieki nad pacjentami z innymi chorobami zagrażającymi życiu.
 2. Uregulowanie stosowania e-wizyty i jej miejsca w systemie w odniesieniu do choroby i stopnia jej zaawansowania.
 3. Edukacja społeczna w zakresie korzystania z  ochrony zdrowia w nowych warunkach (jasny przekaz o zasadach ochrony osobistej, jasne zasady co robić, jeżeli czujesz się źle, jasne rekomendacje co do e-wizyty oraz zgłaszania się na planowane wizyty lekarskie i hospitalizacje, edukacja jak działa e -skierowanie i e-recepta, edukacja na temat negatywnych skutków samoleczenia)
 4. Przygotowanie, ujednolicenie i rozpropagowanie rekomendacji standardów opieki i organizacji ochrony zdrowia w okresie pandemii wśród pracowników ochrony zdrowia i menedżerów, mające na celu bezpieczeństwo epidemiczne i jednocześnie usprawnienie systemu. Szczególnie dotyczy to szpitali, w aspekcie współpracy między jednostkami w regionach.
 5. Przygotowanie i rozpropagowanie praktycznych wytycznych dla dyrektorów szkół (zalecania dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych i nadzór nad ich realizacją, a także system konsultacyjny).

Profesor Teresa Jackowska, Konsultant Krajowa w dziedzinie pediatrii podkreśliła, że otrzymuje informacje od konsultantów wojewódzkich i ordynatorów oddziałów dziecięcych, którzy skarżą się na nadużywanie formy teleporady przez poradnie i punkty nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.  Apeluje do rodziców i lekarzy, że teleporady u dzieci, szczególnie gorączkujących mogą być niebezpieczne. 

Ordynatorzy i Konsultanci Wojewódzcy alarmują, że teleporada skutkuje niejednokrotnie podejmowaniem niewłaściwej decyzji np. stosowaniem zbędnej antybiotykoterapii u dzieci lub nieuzasadnionym kierowaniem do Izby Przyjęć celem zbadania dziecka. Przygotowany został w dniu 20.08.2020 komunikat –  „Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym, zmniejszające ryzyko transmisji SARS-CoV-2”. 
www.owptp.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-20-KK-komunikat-4-1.pdf

Podobne problemy wskazali Profesorowie również w swoich obszarach klinicznych.

Eksperci ustalili wspólnie z Panem Ministrem Waldemarem Kraską, że pilnie opracują obszary, sytuacje w danej dziedzinie medycyny, gdzie e- wizyta nie jest wystarczającą formą konsultacji i nie powinna być stosowana.

Minister Waldemar Kraska potwierdził, że także otrzymuje sygnały pacjentów dotyczące ich niekorzystnej sytuacji.  Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wsparcie dla realizowanej przez Zespół i Fundację My Pacjenci kampanii skierowanej do pacjentów.    

 

skład zespołu CC

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:

Konkurs „Lider Pacjentocentryzmu”...

Fundacja MY PACJENCI świętuje swoje 10-lecie...

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427