PROJEKTY
Szkolenia dla lekarzy i pacjentów

Szkolenia dla lekarzy i pacjentów

Szkolenie dla lekarzy: „Wykorzystanie Nowych Mediów dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej. Teoria i praktyka.”

Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania nowych mediów przez lekarzy przedsiębiorców dla celów utrzymania i zwiększenia liczby klientów ich usług medycznych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się metodami budowania pozytywnego wizerunku działalności lekarza w Internecie, zasadami efektywnego wykorzystania własnej strony internetowej w celu pozyskania i utrzymania klientów, uzyskają także informacje dotyczące profilu i potrzeb pacjenta-użytkownika Internetu.

Zaprezentowana zostanie analiza porównawcza wykorzystania własnej strony internetowej z aktywnością na innych portalach, w tym mediach społecznościowych i forach oraz przykłady dobrych praktyk efektywnego działania w Internecie. Uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą budowania komunikatów skierowanych do pacjentów, z uwzględnieniem reakcji na ich negatywne opinie i umiejętność zarządzania własnym pozytywnym wizerunkiem w Internecie.

Własna strona internetowa zostanie przedstawiona jako narzędzie wymiany (nie tylko przekazywania) informacji z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii internetowej rejestracji na wizyty oraz możliwości zamieszczania opinii pacjentów.

Podczas szkolenia zostaną skonfrontowane nowoczesne metody budowania wizerunku i pozyskiwania klientów z metodami tradycyjnymi oraz wskazane sposoby na łączenie tradycyjnych i nowoczesnych sposobów dotarcia do klienta, wzajemnie się wzmacniające. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani również z niestandardowymi metodami promocji w mediach, poprzez tworzenie edukacyjnych baz wiedzy dla klientów oraz mechanizmami pozyskania klientów zbiorowych.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427