O FUNDACJI
Wesprzyj nas

1% podatku dla OPP


Czy chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów nieCOVID i usprawnienia dostępu do usług medycznych?

Mimo COVIDocentrycznego systemu inne choroby nie zniknęły. Pokażmy rządzącym jak bardzo pacjenci czekają na zmiany!

 


Fundacja MY Pacjenci to organizacja pożytku publicznego, wymieniona w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 (KRS-0000420212).

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W rubryce „Numer KRS” należy wpisać 0000420212, a w rubryce „Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Od 15 lutego 2019 roku osoby chcące przekazać 1% podatku dochodowego Fundacji MY Pacjenci mają ułatwione zadanie – wystarczy, że w serwisie podatki.gov.pl wybiorą Twój e-pit i po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją wpiszą w odpowiednim polu formularza nr KRS Fundacji MY Pacjenci – 0000420212 oraz kwotę odpowiadającą 1% podatku dochodowego.

Twój e-PIT krok po kroku – zobacz jakie to proste.

Emeryci i renciści mogą wesprzeć Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, przekazując 1% podatku dochodowego.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, przeczytaj informację na portalu obywatel.gov.pl:
Przekaż 1% podatku (jako emeryt lub rencista) 
„Emeryci i renciści nie muszą składać zeznania podatkowego, jeśli chcą przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy, że poinformują urząd o chęci przekazania 1% podatku OPP, czyli złożą PIT-OP.”

 

Zobacz, jak łatwo możesz pomóc  decyzja należy do Ciebie.

W 2020 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy podjąć szereg działań na rzecz pacjentów chorych przewlekle w okresie pandemii. Serdecznie dziękujemy!