WSPÓŁPRACA
Współpraca

Współpraca


Fundacja My Pacjenci posiada wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach:

  • organizacja konferencji i warsztatów z udziałem różnych interesariuszy
  • prowadzenie badań społecznych w ochronie zdrowia
  • realizację projektów o charakterze audytu społecznego w obszarze ochrony zdrowia
  • opracowanie raportów dotyczących sytuacji pacjentów z danym schorzeniem, zmian legislacyjnych mających na celu poprawę ich sytuacji, stanu obecnego i zmian systemowych, które pozytywnie wpłynęłyby na sytuację pacjentów
  • analizę rozwiązań międzynarodowych w obszarze zdrowia
  • opracowanie i przedstawienie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych
  • projektowanie, prowadzenie i opracowywanie raportów z badań jakościowych i ilościowych
  • kampanie komunikacji społecznej w ochronie zdrowia

 

Fundacja promuje ideę patient empower,  będąc ekspertem w zakresie nowoczesnych narzędzi komunikacji z i do pacjenta. Projektuje narzędzia i działania odpowiadające współczesnym pacjentom. Wykorzystuje Internet i social media do prowadzenia efektywnej edukacji pacjentów i ich otoczenia. Produkuje materiały, opracowuje strategie i wspiera w ich wdrażaniu.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427