PROJEKTY
Zbadaj się. To przecież takie proste!

Zbadaj się. To przecież takie proste!

Projekt „Zbadaj się. To przecież takie proste!” realizowany jest w partnerstwie z placówka LUX MED w Łodzi w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2018. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zbadaj się, to przecież takie proste”, nr umowy RPLD.10.03.03-10- B001/16-00.

 

Beneficjent: Lux Med Sp. z o.o.

Partner Projektu: Fundacja My Pacjenci – Razem dla Zdrowia, Ruch na rzecz Zdrowia

Nr Projektu: RPLD.10.03.03-10-B001/16-00

Termin realizacji projektu: 02.01.2017-31.12.2018

Wartość Projektu: 1 000 680,00 zł

Kwota dofinansowania: 907 680,00 zł

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykrywalności raka piersi u 6000 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących 63 gminy w woj. łódzkim o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne. Uczestniczki Projektu ze względu na przynależność do grup podwyższonego ryzyka, zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrywania Raka Piersi.

Cel realizowany będzie w okresie 02.01.2017-31.12.2018 poprzez działania informacyjno-edukacyjne służące zwiększeniu zgłaszalności na badania profilaktyczne i działania ułatwiające uczestniczkom dostęp ww. badań (zapewnienie dojazdu na badania, zapewnienie opieki nad osobami zależnymi od uczestniczek projektu na czas brania udziału w badaniu).

Więcej na stronie: http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/regiony/placowki-grupy-lux-med/region-polnoc/aktualnosci/zbadaj-sieto-przecieztakie-proste.html

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427